Privacy Policy
Met ingang vanaf 01/11/2014

1. Algemeen

1.1. Tijdens de registratie van de gebruiker op de Website en / of in gebruik zijn, verzamelt en verwerkt F1O zijn persoonlijke gegevens.

1.2. Als verantwoordelijke van de gegevensverwerking, heeft F1O de registratie aangevraagd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waar hij is geregistreerd onder het nummer [1414576457362].

De verantwoordelijke is BIGDATA INVEST S. A. en kan gecontacteerd worden als volgt:

Tél: +32 477 98 07 51

Email: contact@faire1offre.com

1.3. De gebruiker van de site geeft uitdrukkelijk toestemming aan F1O om persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de in deze Privacy Policy grenzen.


2. Aard van de verwerkte gegevens en de doelstellingen van de gegevensverwerking

2.1. Aard van de verwerkte persoonsgegevens

De gegevens die verwerkt worden door F10 zijn de volgende:

  • De namen, geboortedatum, postadres, e-mailadres en contact informatie die wordt verzameld bij het gebruik van de site F1O;
  • Uitwisseling van informatie die kan optreden tussen F1O en gebruikers van de site, met inbegrip van e-mail, onder meer over het gebruik van de site;

De persoonlijke gegevens die door gebruikers van de site worden opgeslagen in een bestand die worden gecontroleerd onder de verantwoordelijkheid van F1O.


2.2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door F1O met volgende doeleinden:

  • Controle van het gebruik van de site F1O overeenkomstig de algemene regels en speciaal gebruik;
  • Informatie van de gebruikers van de site over producten die aangeboden worden door F1O;
  • Reclame en marketing, met o.a. het versturen van de elektronische nieuwsbrief;
  • Communicatie van de promotionele aanbiedingen;
  • Het uitvoeren van marktonderzoek.

De behandeling van de persoonsgegevens van de consument heeft het volgende identificatienummer gekregen binnen de Commissie Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: 1414576457362.


3. 3. Toegangsrecht, correctie en verzet

3.1. Particulieren kunnen op elk moment en zonder kosten, aan F1O, toegang tot relevante informatie die ze behoudt, opvragen. Zij hebben het recht om een update of correctie over informatie die onjuist of onvolledig zou zijn aan te vragen.

Zij kunnen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van gegevens mits redelijke argumenten, onder voorwaarde dat het de uitvoering van F1O zijn verplichtingen niet moeilijker maakt.

De gebruiker van de site kan op elk moment bezwaar aantekenen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door F1O voor marketingdoeleinden alsook voor de toekomst.

In het geval dat de gebruiker haar registratie schriftelijk beëindigt, worden de persoonsgegevens gewist of, indien later, na het verstrijken van een periode van 10 jaar vanaf de datum van het laatste gebruik van de site.

3.2. De betrokken particulieren kunnen hun rechten laten uitvoeren, in deze afdeling door F10 te contacteren op het hoger vermeld nummer.


4. Veiligheid en privacy

4.1. F1O neemt alle mogelijke maatregelen, om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van persoonsgegevens die verwerkt werden, te garanderen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere personen behalve partners van F1O tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de algemene en bijzondere voorwaarden van de site, mits toestemming van de betrokkene aan een derde partij om dergelijke overdracht uit te voeren of indien de overdracht wordt opgelegd door bevoegde autoriteiten.

4.2. De gebruiker verklaart geïnformeerd te zijn, en geeft toestemming, aan derden bedrijven, die af en toe bepaalde gegevens zouden manipuleren, indien de voordelen van technische aard zijn , om zo een goede werking te garanderen van de website.

De persoonlijke gegevens, kunnen ook aan financiële tussenpersonen en instanties, die betrokken zijn bij het betaalproces, overgedragen worden, zoals o.a. OGONE.


5. Navigatie informatie

5.1. F1O verzamelt en bewaart "bezoekersinformatie" anoniem over de bezoekers van haar website, met inbegrip van naam en adres van de host van waaruit ze toegang tot het internet krijgt, het Internet Protocol adres domein (IP) de datum en het tijdstip van het bezoek en de URL van waaruit bezoekers de site bereiken.

Deze informatie is niet gekoppeld aan de gegevens om bezoekers te identificeren en wordt vernietigd na verloop van tijd.

5.2. De behandeling van navigatie-informatie die in dit gedeelte worden beschreven kan worden uitgevoerd door derden, zoals het Amerikaanse bedrijf Google Inc. via haar "Google Analytics" tool.

5.3. De navigatie-informatie wordt verzameld via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf door een webpagina-server. F1O gebruikt deze informatie om het gebruik van haar site te analyseren en meten en om zo gebruikers bepaalde functies te bieden, zoals hun taalvoorkeur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Daarnaast worden cookies gebruikt door F1O om reclame te richten op de website volgens het profiel van de gebruiker. Browsers kunnen worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. De gebruiker wordt echter meegedeeld dat een aantal onderdelen van de Website alleen mag worden verstrekt door middel van cookies.


6. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, heeft u het recht om aanvullende informatie op te vragen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Adres: postbus n° 4, Brussel, 37, te 1000 Brussel

Telefoon: 0032 (0) 221 385 40

Fax: 0032 (0) 221 385 65

Email: commission@privacy.fgov.be

F1O is daar bekend onder het registratienummer 1414576457362 en heeft zijn bestanden daar geïnformeerd met de Commissie onder het nummer 1414576457362.